Linki

EKOLAND, Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi - Ekoland Polska
Więcej informacji na temat rolnictwa ekologicznego (także podstawy prawne) znaleźć można w serwisie organic farming europa, rolnictwoekologiczne.org.pl
Jednostki certyfikujące:
AGRO BIO TEST sp. z.o.o.
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.agrobiotest.pl

BIOEKSPERT sp. z.o.o.
Ul. Boya-Żeleńskiego 6/34
00-621 Warszawa
www.bioekspert.waw.pl
EKOGWARANCJA PTRE sp. z.o.o.
Dąbrowica 185 P /k Lublina
21-008 Tomaszowice
www.ekogwarancja.pl

Bieżące informacje
www.biokurier.pl
www.infobio.pl

Ekoarka: Praktyczny poradnik ekologiczny dla rolników, ogrodników i konsumentów
www.ekoarka.com.pl

Współpraca
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC:
www.icppc.pl
www.gmo.icppc.pl
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO (edukacja)
www.ziarno.org.pl

ECEAT - POLAND
Ekologiczne Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki (wypoczynek na wsi)
www.poland.eceat.pl

Mazowiecko Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne (kwatery agroturystyczne)
www.nawsi.pl

Sieć Ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią (ekoturystyka)
http://www.bugnarew.pl

Potrzebne linki:
Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym
Wykaz nawozów dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym
Wykaz aktualnie dostępnych nasion ekologicznych
Wniosek o pozwolenie zakupu nasion konwencjonalnych