Oddział
Na wniosek rolników ekologicznych z terenów Mazowsza wschodniego Zarząd Główny Stowarzyszenia EKOLAND w Przysieku, na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2005r. powołał ODDZIAŁ WSCHODNIOMAZOWIECKI, który od dnia 16 września 2005 roku posiada osobowość prawną.

Zarząd
Barbara Wyrzykowska - Przewodniczący
b.w.wyrzykowscy@op.pl
Adam Mianowski - Wiceprzewodniczący
mianowski.adam@gmail.com
Peter Stratenwerth - Sekretarz
stratenwerth.peter@gmail.com
Elżbieta Rytel - Skarbnik
egosp.rytel@gmail.com

Komisja Rewizyjna:
Robert Zawistowski - Przewodniczący
Aneta Rybarczyk - Sekretarz
Janusz Biały - Członek

Siedziba Oddziału:
Płosodrza 15 a
08-140 Mordy

Nr rachunku bankowego:
03 8038 0007 0040 0023 2000 0010
Bank spółdzielczy w Łosicach oddział Mordy
NIP 5321905256
REGON 140355789

 1. Członków Oddziału Wschodniomazowieckiego obowiązuje Statut Ekolandu
 2. Zgodnie ze statutem mogą być członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i honorowi.
 3. Prawo do posługiwania się znakiem towarowym EKOLAND określają odrębne przepisy i Kryteria Ekolandu.
 4. Posługiwanie się międzynarodowym logo rolnictwa ekologicznego określają przepisy.
 5. Certyfikat zgodności w rolnictwie ekologicznym można uzyskać spełniając warunki zawarte w Ustawie o rolnictwie ekologicznym
 6. Zgodność gospodarowania z kryteriami Ekolandu mogą potwierdzić jednostki certyfikujące: Agrobiotest, Bioekspert, Ekogwarancja PTRE.

Kilka praktycznych uwag dla rolników zainteresowanych przestawianiem się na metodę ekologiczną:
 1. Zdobądź jak najwięcej informacji o tej metodzie gospodarowania,
 2. Odwiedź gospodarstwo, posiadające już certyfikat i zrób wywiad z właścicielem na temat zalet i wad tej metody gospodarowania,
 3. Przekonaj w s z y s t k i c h domowników o zaletach tej metody.
 4. Zgłoś fakt rozpoczęcia przestawiania gospodarstwa w jednostce certyfikującej
Nasze plany to:
 1. Kontynuacja regularnych kiermaszy - spotkań konsumentów z rolnikami ekologicznymi pod nazwą "Otwarte Wrota".
 2. Wspólne zaopatrywanie się w nasiona, pasze, środki i materiały do produkcji rolnej ekologicznej.
 3. Marketing i szukanie rynków zbytu.
 4. Edukacja ekologiczna.
 5. Śledzenie poczynań Rządu i w miarę możliwości wpływanie na opinię społeczną oraz na kształt tych ustaw, które dotyczą rolnictwa, ekologii, ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumentów.
 6. Poszukiwanie środków na rozwijanie działalności - marketing, uczestnictwo w szkoleniach, sprawniejszą sprzedaż bezpośrednią.